Forside
Langsomhed
 
Dueungerne er langsomhedens sted. Denne webside skulle så komme nærmere, hvad denne langsomhed er. Jeg selv nyder mest at gå og det er i sagens natur langsommere end f.eks. at køre i bil eller tog, men for os er langsomheden en ideologi.
 
Vi er, som sygliggjorte, gjort rige på tid. Derfor er det vigtigt for os at bruge den langsomt.
 
Slowfood er et kendt begreb, men den er ganske dyr. Derfor skal langsomhed og den evige debat om maden være et kendemærke for Dueungerne.
 
Langsomhed skulle gerne blive nedgroet som en måde at beskæftige sig med den anden på. Gøre sig umage med ikke at fornærme den anden, men også at være i stand til at lytte og tale med det den anden siger og ikke springe videre til noget andet. Langsomhed skulle gerne også blive at vente på den stilhed, som ikke er ukendt i Dueungerne.
Forside Logo Logo Dueungerne Langsomhed Lighed Aktivitet