Dueungerne®
 
Er et værested for unge psykisk syge. Her er det muligt at skabe kontakter til andre psykisk syge unge, samt at komme ud blandt raske. Dueungerne er et kærlighedens sted, hvor alle skal kunne få noget ud af at komme. Vi praktiserer deltagelse sammen med de andre. Vi prøver at skabe lighed, mellem hinanden. Vi prøver at skabe identifikation, så man ikke føler sig alene i verden ved at være sygliggjorte.
 
Dueungerne®
 
Er den gode institution, som forsøger at skabe recovery gennem deltagelse. Her er der mulighed for at komme sig, fordi der bliver lyttet til galskaben, den kan diskuteres og vendes. Den sygliggjorte har de samme drømme og forhåbninger som den normale. Disse skal kunne udleves. Vi forsøger at hjælpe til, at vi kan det.
Forside
Dueungernes leder:
 
Holger Pedersen
Dueungernes ansatte:
 
Reno Jacobsen
e-mail e-mail Forside Logo Logo Dueungerne Langsomhed Lighed Aktivitet